A harcművészetek hatásai 3. rész

A Taekwon-do mozgásanyaga mindegyikének megvan a maga célja, szerepe és hatása a test és a szellem formálásának folyamatában, továbbá képesek formálni az egyén és a közösség kapcsolatát is.

Bázisgyakorlatok (Gibon yonsup/Gibon Dongjak)

Formagyakorlatok (Tull/Poomsae)

 

Bázistechnikai gyakorlatok:

Ahogy a ház építésénél is nem a tetővel kezdünk, fontos megtanulni az alapok jelentőségét. Ezen nyugszik minden későbbi, ráépített tudás. A tanulók szerint ez a legunalmasabb rész. Főleg a mai, korábban már említett „Z” generáció esetében figyelhető ez meg. Míg a korábbi generációk megszokták, hogy minden információt, tudást meg kell keresni és magunkévá tenni, addig ez a generáció készen, tálcán kap mindent, köszönhetően az Internetnek és az információbázisú társadalmi berendezkedésnek. Ennek hatására rendkívül kicsi a tanulási vágy, lévén minden azonnal elérhető, amikor szükség van rá. A Mátrix című fimben boncolgatott installációs tudás majdhogynem működik, az Internet, a filmek, videojátékok világából elsajátíthatónak tűnik minden. De sajnos igaznak hiszik ezt a fizikai és filozófiai tudásra is. Gondoljunk csak a számítógépes játékok kínálta hamis biztonságra, harcolhatunk fájdalom, sérülés és halál nélkül. Ennek az illúziónak a drasztikus lerombolása a való életben igen komoly traumával jár együtt. Ezért fontos a Taekwon-do tanítása minél szélesebb körben, főleg a fiatalok számára. A mozgáskultúrát nem lehet megtanulni a virtuális világban. Nagy felelősség, hogy megtanítsuk ezeket a fiatalokat magára a tanulásra. Érdekessé kell tenni számukra a hosszú, véget nem érő alapozás, a bázis elsajátításának folyamatát. A Taekwon-do sokszínű gyakorlatai máris jó eszközök erre, mert világosan látszik az alapokra épített fejlődési út. Látható az övek színén és a magasabb tudású társak példamutató demonstrációiban, hogy megfelelő bázis hiányában nem lehet tovább lépni az áhított tudás, eleinte az áhított övfokozat felé. Itt nincsenek „csalás kódok”, mint a számítógépes játékokban. Nagy lehetőségünk van a tanulók gondolkodásmódjának megváltoztatására már a kezdetekkor. A Taekwon-do így képes újra a gondolkodásra, és az alapok fontosságának megértésére rávezetni. Ezzel hatást gyakorolhat a következő nemzedék társadalmi tevékenységének megalapozására, ezáltal az alaposabb, precízebb, tartósabb és magasabb minőségű alkotás irányába való elmozdulásra. A gyakorlatok egyedül történő végrehajtása és gyakorlása, majd azok beépülése a későbbi csoportos mozgásformákba, megerősíti az egyén és az egyéni teljesítmény fontosságát és szerepét a közösségi célok végrehajtásában. Ez a szerepvállalás csak akkor lehet sikeres, ha az alapokat jól rakjuk le. Az edzések során ezt kell szem előtt tartani minden edzésvezetőnek, nevelőnek és igazi Mesternek.

Formagyakorlatok:

Annak megértése, hogy minden folyamat sikeressége az azt alkotó különálló egységek minőségétől és azok végrehajtásától függ, nagyon fontos. A Taekwon-do formagyakorlatok önmagukban is egy-egy projektnek tekinthetőek. Ám az egymásra épülés itt is fontos szerepet játszik, az egyszerűbbtől a legbonyolultabbig tart a folyamat. Vannak az életben törvényszerűségek, és vannak folyamatok, amelyek mindig ugyanúgy zajlanak, nincs lehetőség eltérésre. Ezek lehetnek az életben törvények, szabályok, előírások vagy akár csak a közösség által egységesnek és állandónak elfogadott alapelvek. Ezek mindig előre meghatározott, egymásra épülő részekből állnak össze, ezektől eltérni nem lehet. A Taekwon-do formagyakorlatai tökéletesen megtestesítik ezt a rendszert. A bázistechnikáknál már említett, különállóan megtanult mozdulatok rendszerbe illesztése megtanít a folyamatok megértésére. Minden mozdulatot logikusan követ a következő, így képezve egy önmagában működő teljes egységet. Megtanít a tervezésre, a rendszerben történő gondolkodásra. Megtanít arra, hogy nem elég csak végrehajtani, érteni is kell azt, és tudni, mi a célja, mi a háttere annak, amit csinálunk. A Taekwon-do formagyakorlatok logikus felépítése és azok szigorú végrehajtásának megkövetelése, továbbá a háttér információk megtanulásának szükségessége és számonkérése, hathatós segítség a társadalmi normák elfogadására és a rendszerben történő közösségi gondolkodás elősegítésére az egyén részéről. A formagyakorlatok közösen, szinkronban történő végrehajtásának gyakorlása erősíti a közösségi együttműködésre való készséget. Az egyéni teljesítmény minősége itt a csoport teljesítményét befolyásolja. A szinergia kialakítása minden csoportos tevékenységnél elengedhetetlen feltétel. Egy tökéletesen eljárt közös formagyakorlat jó példa a közösség erejére, ami mindenkiből a legjobb teljesítményt hozza ki és rendkívül inspiráló.

…. folytatjuk!

 

(Illés Csaba 2013 ©)

Vélemény, hozzászólás?