Adatvédelmi tájékoztató

Az adatkezelés célja:

Illés Csaba egyéni vállalkozó (továbbiakban: Adatkezelő) kizárólag az online kommunikációs tevékenységével kapcsolatban kezeli a partnerek személyes adatait, kizárólag a kapcsolatfelvétel érdekében. Csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli.

Az adatkezelés jogalapja:

A 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5. § (1) bekezdése A partner az üzenet elküldésével kifejezetten hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott személyes adatainak kezeléséhez és elfogadja a jelen Adatvédelmi Szabályzatot és Tájékoztatót.

Az érintettek köre:

FőnX Dojang honlapján keresztül üzenetet küldő partnerek.

Az érintettekre vonatkozó adatok:

A partner elérhetőségei, a kapcsolattartó személy neve, elérhetőségei: telefonszáma, email címe.

Az adatok forrása:

A honlap üzenetküldő ablakában a partnerei által megadott adatok.

Az adatok kezelésének időtartama:

Az elektronikusan tárolt személyes és egyéb adatok a partner indokolt esetben történő külön kérésére, azok benyújtását és érvényesülését követő 3 napon belül törlésre kerülnek.

Adattovábbítás és adatvédelem:

Az adatkezelő az adatkezelés során begyűjtött adatokat nem továbbítja, nem értékesíti, és nem teszi elérhetővé külső harmadik fél számára. Biztosítja, hogy illetéktelen harmadik személyek ne férjenek hozzá a Felhasználó személyes adataihoz, ennek érdekében gondoskodik a szükséges technikai és szervezeti feltételekről, amelyek az adatok biztonságát megteremtik.

Adatkezelő adatai:
Adatkezelő adatai:

Illés Csaba egyéni vállalkozó – HTH Consulting

Székhely: 6791 Szeged, Bródy Mihály utca 35.

Nyilvántartási száma: 50922668

Adószám: 67900196-1-26

Email: illes@hthconsulting.hu

Telefon: +36 70 501 0932

Adatkezelés és -tárolás helye a vállalkozás székhelye illetve adattárolója.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye:

– Illés Csab EV.

 

Válaszlevél, megkeresés:

A HTH Consulting ügyintézői személyesen és írásban megkereshetik a partnert az általa által megadott elérhetőségeken. A partner ehhez kifejezett hozzájárulását adja az üzenet elküldésével.

Az Adatvédelmi Szabályzat és Tájékoztató módosítása:

Az Adatkezelő jogosult egyoldalúan, bármikor módosítani a jelen Adatvédelmi Szabályzatot. Az érintettek a honlapon érhetik el a változást. Amennyiben a partner az értesítést követő 8 napon belül a módosítás elutasításáról nem nyilatkozik, akkor azt általa elfogadottnak kell tekinteni.

A partner a személyes adatai védelméhez való jogának érvényesítése végett polgári bírósághoz illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (www.naih.hu) fordulhat.

A 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról a Nemzeti Jogszabálytárban megtalálható (www.njt.hu).

Érvényes: Szeged, 2018. február 8-tól visszavonásig.